Науковий журнал «Південноукраїнський правничий часопис» є періодичним друкованим виданням, що виходить з 1997 року. До 2006 р. – «Вісник Одеського інституту внутрішніх справ».

ISSN 2312-928X (Print) 2664-6323 (Online)

Журнал видається чотири рази на рік (щоквартальник).

Засновник та видавець – Одеський державний університет внутрішніх справ.

Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 22.06.2009 р. Серія КВ № 15252-3824Р).

Входить до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук (наказ МОН України від 04.07.2014 № 793, додаток 8).

Зареєстровано в таких наукометричних базах, репозитаріях та каталогах: Index Copernicus International (Республіка Польща)«Google Scholar», «Research Bible (ResearchBib)», «Українські наукові журнали», «Україніка наукова», Книжкової палати України ім. Івана Федорова, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної Парламентської бібліотеки України, Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, Одеської національної наукової бібліотеки, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.

Журнал включено до рейтингового списку «Бібліометрика української науки» Центру дослідження соціальних комунікацій.

У журналі публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.

До складу редакційної колегії входять провідні науковців України та зарубіжних країн (Велика Британія, Чеська Республіка, Велике Герцогство Люксембург).

Запрошуємо до співробітництва!