ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Катеринчук І.П., ректор Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., доцент

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Кузніченко С.О., проректор Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Ісаєнко М.М., начальник редакційно-видавничого відділу Одеського державного університету внутрішніх справ, к.пед.н.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Албул С.В., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент

Берлач А.І., професор кафедри адміністративного права юридичного факультету КНУ імені Т.Г. Шевченка д.ю.н., професор

Бутенко В.Г., професор кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, академік Міжнародної академії проблем людини

Грохольський В.Л., професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

Єськов С., Ph. D., Associate Professor, керівник Центру дослідження європейських реформ (Велике Герцогство Люксембург)

Конопельський В.Я., професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., доцент

Марковська Г., Ph. D., Associate Professor, заступник керівника кафедри гуманітарних та соціальних досліджень факультету мистецтва, права та соціальних наук Університету «Англія Раскін» (Велика Британія, Кембридж)

Меркулова В.О., професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України

Пойман П., Ph. D., професор Празького інституту безпекових досліджень, член комітету Чеської кримінологічної спілки, відповідальний за проекти PSSI в Україні (Чеська Республіка)

Саакян М.Б., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

Тарасенко В.Є., провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

Цільмак О.М., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

Яковенко С.І., професор кафедри психології та педагогіки д.психол., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Ярмакі Х.П., професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України

Ярмиш О.Н., завідувач відділу докторантури Київського міжнародного університету д.ю.н. професор, член-кореспондент Академії правових наук України, Заслужений юрист України