Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Афанасенко С. І. ПИТАННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ Й ОСОБИСТОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ ЛЮДИНИ В НАПРЯМІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Магновський І. Й. КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Небеська М. С., Проданець Н. М. ЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ХАРТІЇ ОСНОВНИХ ПРАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАКРІПЛЕНИХ У КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бурангулов А. В. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Доценко О. С. ГЕНЕЗИС ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ПРОТИДІЇ ЇЙ В УКРАЇНІ

Оверченко Д. Г. ГОЛОВНІ ПРАВИЛА ПЕРЕГОВОРІВ ПІД ЧАС МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ ІЗ КОНФЛІКТНИМИ ОСОБАМИ ПЕВНОЇ ФОРМИ ПОВЕДІНКИ

Старинець Є. А. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ): ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЗАГАЛЬНОГО ТА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА

Степанченко О. О. КРИМІНОГЕННІ РИЗИКИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ

Ташматов В. А. ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ОСОБИ, ХВОРОЇ НА НАРКОМАНІЮ

Ульянов О. І. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Федоров В. М. НЕОБХІДНА ОБОРОНА ІЗ ТРАВМАТИЧНОЮ ЗБРОЄЮ

 

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Хімченко С. В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА РОБОТИ НЕПОВНОЛІТНІХ

 

ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Гарсія Е. Ф. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Гоштинар С. Л. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ЯК ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Кіріленко Ф. О., Мінаєв Д. Д. ПРОФІЛАКТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ЗАВОЛОДІННЮ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

Кузніченко О. В., Околович М. Є. ДЕРЖАВНИЙ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Медведенко Н. В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ'ЄКТІВ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Горошко В. В. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Гусаченко Є. О. ФІКСАЦІЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Марченко О. А. СЛІДЧИЙ – СУБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Поляков Є. В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСОБОЮ, РІЧЧЮ АБО МІСЦЕМ

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Загороднюк С. О., Допілка В. О. АКЦИЗ У СИСТЕМІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Рибнікова Е. Ю. ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

 

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Геращенко О. С. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Матієнко Т. В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Балинська О. М., Долинська М. С. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ (1921–1939 РР.)

Македон В. В., Шаповалова І. О. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Середницька І. А. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СПАДКОВОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Федорченко О. В. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНИХ СЛУЖБОВЦІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Ярмакі В. Х. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ