Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Бандурка С. С. АДВОКАТУРА В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ДОСВІДУ В УКРАЇНІ

Новіченко А. В. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Соколовська Н. В. ФОРМИ ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ангеленюк А.-М. Ю. ПРАВОВА ОЦІНКА ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Бабенко А. М. УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ ЯК ВИД МАЙНОВИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СІМ’Ї: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Джумак А. В., Домброван Н. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У ВИПАДКАХ ПОРУШЕНЬ ВСТАНОВЛЕНИХ ПРАВИЛ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ

Дмитрієнко Ю. С. КРИМІНОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ – НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ – ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ

Меркулова В. О., Конопельський В. Я. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ДІЯНЬ, СПРЯМОВАНИХ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ТА ПОКАРАННЯ ЗА ЇХ ВЧИНЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ

Тертишник В. М., Батраченко Т.C. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Ярмакi Х. П., Ярмакі В. Х. ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІІ

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Дворак С. Ю. ДІЯ ПРАВА ЯК ОБ’ЄКТ СВІТОГЛЯДНОГО ОСМИСЛЕННЯ Н. МАКІАВЕЛЛІ ТА Ж. БОДЕНОМ

Магновський І. Й., Шевчук В. В., Березовенко Л. С. ПРАВА ЛЮДСТВА ЯК ПРАВА ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Мелех Л. В., Коритко Л. Я., Кучера А. М. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СФЕРІ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

Cачко А. Р. МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ АКТІВ-КОНЦЕПЦІЙ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОТВОРЧОСТІ

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Андрієнко І. С. ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АСПЕКТІ ЗАКОНОДАВЧИХ РЕФОРМ

Гришко В. І., Киричук Б. С. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Дружкова І. С., Колесник О. О. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Аносєнков А. А. ДО ПИТАНЬ ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБІГУ ЦИВІЛЬНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

Денисова А. В. ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Заїка К. П. ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ВИДИ ПРАВОВІДНОСИН, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА

Корженко О. М. МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Крижановська О. В., Медведенко С. В. ПРІОРИТЕТ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ МАЮТЬ НА ЦЕ ПРАВО, ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

Купцов М. В. ПРО ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Мартьянова Р. А. ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ В УКРАЇНУ ЯК ЗАХІД ПОПЕРЕДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Підлубний О. Л. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ

Явтушенко А. М. ЧОМУ ЗА ЗЛОЧИННИМИ «АВТОРИТЕТАМИ» ДЕРЖАВІ СЛІД ВСТАНОВЛЮВАТИ АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Десятник А. А. ПРО ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПОТЕРПІЛОГО, У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ЙОГО ПРАВА МАТИ ПРЕДСТАВНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Оржинська Е. І., Мартинова Д. О. ВОЄННА КРИМІНАЛІСТИКА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ТЕНДЕНЦІЙ

Сокалюк В. П. ІСНУЮЧІ СТАНДАРТИ ДОКАЗУВАННЯ ТА ВНУТРІШНЄ ПЕРЕКОНАННЯ СУДДІ ПРИ УХВАЛЕННІ РІШЕНЬ ПО СПРАВІ

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Батраченко Т. C., Сухацька І. Ю., Єфімова І. В. ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Самох М. Ю. ГЕНЕЗИС ФРАУДАТОРНИХ ПРАВОЧИНІВ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Беньковський С. Ю., Зелений В. І. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ

Бурангулов А. В., Залєвська І. І. ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДО ЕФЕКТИВНИХ ДІЙ НА МІСЦІ ПОДІЇ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ізбаш К. С., Деревянкін С. Л. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: СУЧАСНИЙ СТАН