Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Карагіоз Р. С. «МОЛОДІЖНИЙ ВИМІР» У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Куфтирєв П. В. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ КОНЦЕПТИ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО ВИМІРУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Томіна В. Ю., Пашаєв А. З. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПИТАННЯХ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шапран Ю. В. СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОЛІТИЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ ТА ЗАКОНОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Баган І. В. ПРЕДМЕТ ЯК ОЗНАКА ЗЛОЧИНІВ, СКОЄННЯ ЯКИХ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ МАЄ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ

Винник А. О. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ ЯК ІНШОГО ЗАХОДУ КРИМІНАЛЬНО-  ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ТА КОНФІСКАЦІЇ ЯК ВИДУ ПОКАРАННЯ ЗА ЧИННИМ КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Доліщук М. Т., Плужнік О. І. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ПОВОДЖЕННЮ З РАДІОАКТИВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ В УКРАЇНІ

Доценко О. С. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Меркулова В. О. ҐЕНДЕРНА ЕКСПЕРТИЗА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПІДХОДІВ

Пайда Ю. Ю. ВІДМІННІСТЬ СХИЛЯННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ДО ВЖИВАННЯ ОДУРМАНЮЮЧИХ ЗАСОБІВ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ

Собко Г. М. ОБМАН ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА

Тетерятник Г. К., Смірнова В. В. ГУМАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТ. 258-3 КК УКРАЇНИ (ОКРЕМІ АСПЕКТИ)

Щирська В. С. КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ВВЕЗЕННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТВОРІВ, ЩО ПРОПАГУЮТЬ КУЛЬТ НАСИЛЬСТВА І ЖОРСТОКОСТІ

ПРАВОВА СИСТЕМА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Радзілевич Д. А. ПРАВОВЕ ЖИТТЯ ЯК КОНТЕКСТ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Гуйван П. Д. СВОБОДА ІНФОРМАЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО НЕЇ

Мінченко А. О. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ З ОДНИМ ІЗ БАТЬКІВ

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Денисенко К. В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Шеховцов В. В. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ФАУНІСТИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Гвоздій В. А. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ САМОВРЯДНИХ (САМОРЕГУЛІВНИХ) ОРГАНІЗАЦІЙ У НАУЦІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Катеринчук І. П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Корнієнко М. В. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОЇ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ ЩОДО ДІТЕЙ

Філоретова М. В. ЗАБОРОНА МИРНИХ ЗІБРАНЬ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРАКТИКА

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Павлюк А. Г. ЕКСПЕРТНИЙ І СУДОВИЙ СТИЛІ ЗДІЙСНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВІДВЕДЕННЯ