Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Косілова О. І. ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ В ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ У ФРН: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ, ПІДСТАВИ ВТРУЧАННЯ ТА РАМКИ ОБМЕЖЕННЯ

Мельник Ю. П. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»: НАУКОВІ ПОГЛЯДИ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ТЛУМАЧЕННЯ

Роговенко О. В. ЕТНОКУЛЬТУРНА СПАДЩИНА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В ПИТАННІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ

Чорна С. З. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Доценко О. С. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Пастух А. Є. РІШЕННЯ СУДУ, ПРИЙНЯТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАННЯ ПРОКУРОРА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Самощенко І. В. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ ЩОДО ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АНГЛІЇ

Сингаєвська М. І. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Кузнєцов С. С. МОРСЬКА ДОКТРИНА УКРАЇНИ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Гуйван П. Д. ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ДИФАМАЦІЇ ВІД ДОПУСТИМОЇ КРИТИКИ В МАС-МЕДІА

Луц Д. М. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Краснова Ю. А. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Шеховцов В. В. ДОКТРИНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЗАГАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТВАРИННОГО СВІТУ

Яремак З. В. МЕХАНІЗМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ В ЕКОЛОГО-ПРАВОВОМУ КОНФЛІКТІ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Маркова Е. О. К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ В УКРАИНЕ

Пустовіт Ю. Ю., Запотоцька О. В., Тімашов В. О. АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ

Слободенюк І. В. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ МВС УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Замула Б. А. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, УЧИНЕНИХ ІНОЗЕМЦЯМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Коперсак Д. В., Смоков С. М. ЗАОЧНЕ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ЗАОЧНИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Маринич Ю. В. АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ РЕЧЕЙ ТА ДОКУМЕНТІВ, ДО ЯКИХ ЗАБОРОНЕНО ДОСТУП, У ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ ТА ДОКУМЕНТІВ

РЕЦЕНЗІЇ

Копотун І. М. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О. А. ГРИТЕНКО «ПРОГРЕСИВНА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ ТА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ»