Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Ізбаш К. С., Доценко О. С. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ДІТЕЙ

Ковальова О. В. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Королевська Н. Ю. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 1996 РОКУ: ПОЛОЖЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ ДЕРЖАВУ (ЧАСТИНА ДРУГА)

Орловська Н. А., Степанова Ю. П. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СВІТЛІ РЕЗОЛЮЦІЇ РАДИ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ № 1325 ТА СУМІЖНИХ РЕЗОЛЮЦІЙ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бабенко А. М., Зубатенко О. М. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Богдан Ю. М. СПЕЦІАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК У СИСТЕМІ ЇХ ПРАВОВОГО СТАТУСУ

Марін О. К. «ІСТОТНА ШКОДА» У СКЛАДАХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Резніченко Г. С. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)

Самофалов О. Л., Железняк О. С. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ ПРОБАЦІЇ

Собко Г. М., Мох Т. П. СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ СТ. 307 «НЕЗАКОННЕ ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ, ПРИДБАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПЕРЕСИЛАННЯ ЧИ ЗБУТ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ»

Фелонюк Ю. В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕГЛАСНОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Панова О. О. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Ваганова І. М. ДОГОВІРНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ГАЛУЗІ

Логвінова М. В. КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕЖ ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ СІМЕЙНИХ ПРАВ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Рубан О. О. ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ КОМПЕНСАЦІЇ МАЙНОВИХ ТА НЕМАЙНОВИХ ВТРАТ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Князькова Л. М. ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Мух К. Б. МЕЖІ РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Буга Г. С. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Павлютін Ю. М. ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Солопова І. В. ПРАВОВІ УМОВИ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Талалай Д. В., Соловйова Н. А. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Шинкар Т. І. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ІНФОРМАЦІЮ В ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРАКТИКА ЇХ ВИРІШЕННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Головін Д. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ЗАКУПКИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

Денисовський М. Д., Томчук І. О., Колінько С. Ю. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Пелещак О. Р. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ КІБЕРДИВЕРСІЇ

Шаповалова І. О. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ ЖІНОК, ПОТЕРПІЛИХ ВІД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Марцинкевич В. А. ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ПАСИВНИХ ДОХОДІВ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Григоров О. М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕҐЛАМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ АЕРОПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВНІ

Пьохов В. М., Пьохова С. В., Шевчук В. В. УРОКИ ТЕРІТОРИАЛЬНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАТОМ