Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Карагіоз Р. С., Наумкіна С. М. КОНСТИТУЦІЇ ЯК ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВЛАДИ В ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ

Шишлюк В. Р. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гришко В. І. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Доценко О. С. ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Ковальова О. В. ПРИНЦИПИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Лисько Т. Д., Захарчук Н. П. ПРАВОВІ ОБМЕЖЕННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ

Сизоненко А. С. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Довга М. О., Самілик Л. О. ОСОБЛИВОСТІ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Федосова А. Г. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ ЯК ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Юрков М. В. ДЕЯКІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ЧАСТКУ (ПАЙ) У ЗЕМЛЯХ ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Арестова Л. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Воронятніков О. О. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРОЮ САНІТАРНОГО Й ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ

Кочерєв О. С. СИСТЕМА ДИПЛОМУВАННЯ СУДНОВОДІЇВ У ГАЛУЗІ МОРСЬКОГО, ЗОКРЕМА РІЧКОВОГО, СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

Омельченко А. В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Тoпoля Р. В. ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Бондар В. С. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З ПІДРОЗДІЛАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, У ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ПОСІВУ АБО ВИРОЩУВАННЯ СНОТВОРНОГО МАКУ ЧИ КОНОПЕЛЬ

Волошанівська Т. В., Федоров І. В. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО НА ЗАХИСТ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПРАКТИКА ЄСПЛ

Зіньковський І. П. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ В ХОДІ ДІЗНАННЯ

Федорів О. М. СТАНДАРТ РЕТЕЛЬНОСТІ (СУМЛІННОСТІ) РОЗСЛІДУВАННЯ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ (ILL-TREATMENT) У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ І ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Собко Г. М., Мох Т. П. АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ