Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Дрішлюк В. І. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ СУДОВА РЕФОРМА У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бєжанова А.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

Берназ П. В. СТРУКТУРА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНУ

Бойко В.В. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЯЖКОЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

Бондаренко Н. В. НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ: ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ В УКРАЇНІ

Будяченко О.М. ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЛІСІВ ВІД САМОВІЛЬНОЇ (НЕЗАКОННОЇ) ПОРУБКИ: УКРАЇНА В ДОРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

Катеринчук І. П., Меркулова В. О. НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ЗБРОЇ, БОЙОВИХ ПРИПАСІВ АБО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН: НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Поляков Є. В. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Свінціцька О. П. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Степанченко О. О. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНВЕНЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДНИКА МІЖНАРОДНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ЕТНОРЕЛІГІЙНОМУ ТЕРОРИЗМУ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Ташматов В. А. НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ

Чіпко Н. В. ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХРАЇВ ТА ПОТЕРПІЛИХ ВІД ШАХРАЙСТВ У СФЕРІ ОБІГУ АВТОТРАНСПОРТУ

 

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Баліцька М.О. КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ АДВОКАТА ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЮРИДИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Борщевська О. М., Даниленко С. К. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАПОБІГАННЯ ОБОРОТУ ФЕТАЛЬНИХ ТКАНИН ТА ЕМБРІОНІВ ЛЮДИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОХОРОНИ ПРАВА ЛЮДИНИ НА СТАДІЇ ЕМБРІОНОГЕНЕЗУ

Рибнікова Е. Ю. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Юнін О. С. ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ СЕПАРАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

 

ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Мельникович Б. А. ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА У РАЙОНАХ ЗА МЕЖАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Гарсія Е. Ф. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Заїка М. М., Ярмакі В. Х. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Іщенко І. В. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Коропатов О. М. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАЛУЧАННЯ ПЕРЕКЛАДАЧА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Смолій І. В. ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Гусаченко Є. О. ФІКСАЦІЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Загородній І. В. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ВЕРСІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ НАНЕСЕННЯ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

Мудрецька Г. В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В МЕЖАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Мудрецький Р. В. ПРИЙОМИ ПРОТИДІЇ СУДОВОМУ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НОСІЇ (ДЖЕРЕЛА) КРИМІНАЛІСТИЧНО-ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Осадчий Ю. І. ПСИХОЛОГІЧНІ Й ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ІНСЦЕНУВАННЯМ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПОДІЇ

Поліщук О. В. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАПІВ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Свиридюк Н. П., Цюприк Н. О. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Світлицький О. О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНОЇ ЗАКУПКИ ЯК ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННОЮ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

Середа В. В., Ковалів М. В., Єсімов С. С. ДИСЦИПЛІНАРНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сірко В. С. АНАЛІЗ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Головацький О. О. СЛУЖБОВА ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Шурак С. П., Маковій В. П. ПРОФЕСІЙНА ЧЕСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ

Матієнко Т. В. МОТИВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Афанасьєва К. М. СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ ВІД РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ ДО НАБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

Тарасенко Л. Б. ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ БІЛЬШОВИЦЬКОЮ ВЛАДОЮ ТА УКРАЇНСЬКИМ СЕЛЯНСТВОМ ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1921-1923 рр. (НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕБІГУ ПОДІЙ ТОГО ЧАСУ В СЕЛАХ ДОНБАСУ)