Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Нікітченко В. В. ОСНОВНА РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ АДВОКАТУРИ ЯК ПРАВОЗАХИСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Албул С. В., Домніцак Р. В. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОТИДІЇ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ ВІДНОСНО ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ

Меркулова В. О. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ: СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ

Степанченко О. О. КРИМІНОГЕННІ РИЗИКИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ

 

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Берендєєва А. І. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ІНКЛЮЗІЯ»

Маковій В. П., Мамедов Р. Ю. МІЖГАЛУЗЕВІ ПРАВИЛА ЧИННОСТІ ТЕМПОРАЛЬНИХ НОРМ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Манойленко К. М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Середницька І. А., Мусаєва С. С. ПРАВО СПАДКУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНИ ТА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

 

ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Будяченко О. М. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЛІСІВ ВІД НЕЗАКОННОЇ ВИРУБКИ В УКРАЇНІ: (1917–1929 рр.)

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Максименко А. В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Бойко І. І. ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ В ПРОВАДЖЕННЯХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ МІЖНАРОДНИМ СПІВРОБІТНИЦТВОМ

Кушнір Л. В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВАГИ ДО ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ ОСОБИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Марченко О. А. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ.СТ. 97 ТА 105 КК: НАСТУПНІСТЬ У ПРОБЛЕМАХ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Осадчий Ю. І. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ІНСЦЕНУВАННЯМ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПОДІЇ

Пасечник М. Л. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ КОНСПІРАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ТА СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Пахлеванзаде Альборз ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ

Стародубов С. В. СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ НЕРОЗКРИТИХ ЗЛОЧИНІВ МИНУЛИХ РОКІВ

Теслюк І. О. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВПІЗНАННЯ ОСОБИ, РЕЧЕЙ, ТРУПА

 

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Бурангулов А. В. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ЗАХОДІВ УДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ЯК ГОЛОВНОГО ЧИННИКА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Конєв О. Ю., Дьорова О. М. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ