Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Павлютін Ю. М. ПРАВА ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Агапова К. В. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ МОЛОДІЖНИМИ УГРУПОВАННЯМИ

Бабенко А. М., Бутирін Є. О., Борисова О. О. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПОЛІЦІЇ У БОРОТЬБІ З БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ ТА ГРУПОВИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ НЕПОВНОЛІТНІХ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ВИМІР

Воронов І. О. ПРОТИДІЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ: ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ DDOS ТА СПАМУ І ЗАПОБІГАННЯ НИМ

Грекова І. В., Тарасенко Л. Б. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ОРГАНАМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Колб О. Г., Годлевська-Коновалова А. В. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В КОЛОНІЯХ

Конопельський В. Я. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ВИГОТОВЛЕННЯ, ПЕРЕРОБКУ ЧИ РЕМОНТ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Леун О. І. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИМ ЗЛОЧИННИМ УГРУПОВАННЯМ, ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДЯТЬ УЧАСНИКИ ВІЙСЬКОВИХ ТА ВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ

Меркулова В. О., Домброван Н. В. МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ІНСТИТУТ «ПРОБАЦІЇ»: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Нікітін А. А. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Скоковська Я. П. ПІДГОТОВКА КАСАЦІЙНОГО РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ

Талалай Д. В. ЗАКОНОДАВЧІ НЕВІДПОВІДНОСТІ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Балтаджи П. М., Суханова Д. С. СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Мирза С. С., Середницька І. А. АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ НОТАРІАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДО СИСТЕМИ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Старченко А. Ю. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТРУДОВИХ КНИЖОК

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Бобров Д. В. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: МЕТОДОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ

Коросташівець І. М. ДИСЦИПЛІНАРНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ДЕРЖАВНІЙ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ

Чех Л. Л. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Лісніченко Д. В., Мудрецька Г. В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Цвєткова Ю. В. ЗАНЕПАД ЗАОЧНОЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ: ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Бондаренко В. Д. ЦЕРКВА І ПРОБАЦІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Шинкар Т. І. СУТНІСНІ ОЗНАКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ІНФОРМАЦІЮ В ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ