Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Магновський І.Й. ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ДОКТРИН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Баранов С.О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Герц А.А., Мота А.Ф., Недюха М.П. ДЕТЕРМІНАНТИ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ, ПРОТИДІЮ ЯКІЙ ВІДНЕСЕНО ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Малий В.М. МІСЦЕ ТА ЗАВДАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ПОДАТКОВИМ ЗЛОЧИНАМ

Шеремет О.С. РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ : ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Конопельський В.Я., Загороднюк С.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ

Запорожець Р.А. ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ ШАХРАЙСТВ У СФЕРІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ  ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Афанасенко С.І. ЗАХОДИ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОГО ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕННЯ ШЛЯХІВ  СПОЛУЧЕННЯ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Махатадзе К. Г. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗЛОЧИНІВ,  ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 135 І 136 КК УКРАЇНИ

Небеська М.С. ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ РАСИЗМУ ТА КСЕНОФОБІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

 

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Гритенко О.А. ПИТАННЯ ПОНЯТІЙНОГО ТА КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ПРОГРЕСИВНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЧИННИМ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Ніколаєнко Т.Б., Кабачинський М.І. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ СЛУЖБОВИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Черкасов С.В. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ

Ліховіцький Я.О. ЩОДО ДЕЯКИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВИХОВНИХ КОЛОНІЙ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Ярмакі В.Х. ГАЛУЗЕВІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

Бараненко Р.В., Задорожна А.Ю. КІБЕРВІЙНА ЯК НОВИЙ ВИД ПРОТИСТОЯННЯ ДЕРЖАВ

Берендєєва А.І. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Світлична Ю.О. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Андрієнко І.С. ТЕОРІЯ БІДНОСТІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

 

ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Будяченко О.М. ПРАВА ІНОЗЕМЦІВ НА ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Денисова А.В. ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ У ЧИННОМУ  ЗАКОНОДАВСТВІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ

Кубаєнко А.В. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Фалатюк О.С. ОКРЕМІ ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЕКСПЕДИТОРІВ

Свиридюк Н.П., Цюприк Н.О. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Цільмак О.М. ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ «ДІАГРАМА МЕТИ ТА МОТИВІВ УМИСНОГО ВБИВСТВА»

Шинкаренко І.О. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЯВЛЕННЯ АКТИВНИХ УЧАСНИКІВ МАСОВИХ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПРАЦІВНИКАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Сокол Р.С. ПРО ОКРЕМІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗБУТУ ТОВАРІВ, ПРЕДМЕТІВ І РЕЧОВИН, ЗАБОРОНЕНИХ ДО ОБІГУ

Ценов В.М. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ КОМБІНАЦІЇ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Касько В.М. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ РЕЦИДИВІСТАМИ

Загородній І.В. ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НАНЕСЕННЯ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

Заєць О.М. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЯКИЙ ВЧИНЕНО У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ

Ігнатюк О.В. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ

Тетерятник Г.К. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Меркулова В.О. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ВІД НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ОТРУЙНИХ ЧИ СИЛЬНОДІЮЧИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ОБІГУ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО СКЛАДІВ ЗЛОЧИНУ

Лісовий Г.О. ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО СУТНОСТІ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Албул С.В. ФОРМУВАННЯ ТРЕНІНГОВОЇ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ МВС УКРАЇНИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДГОТОВКУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Матієнко Т.В. ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Солопова І.В. СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Хімченко С.А. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

Яцун М.М. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Терещенко Ю.В. ВПЛИВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ НА ФОРМУВАННЯ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В 1943-1945 РОКАХ

 

РЕЦЕНЗІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЯ

РЕЦЕНЗІЯ на навчальний посібник «Правові та організаційно-тактичні проблеми протидії організованій злочинності», підготовленого кандидатом юридичних наук, доцентом Албулом С.В. та кандидатом юридичних наук, доцентом Андрусенко С.В.