Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Мельничук С. М. КОНТРОЛЬНА ПРАВОЗАСТОСОВНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА: ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

Миронюк О. І. НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІДЕОЛОГІЇ ДЕРЖАВИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ТА ДЕМОКРАТИЧНОЇ УКРАЇНИ

Ребезюк В. М. СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ – ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ

Шевчук А. О. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, УКРАЇНІ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

Штонда Д. Д. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Андрієшин В. В. РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СЛУЖБОВИХ ОСІБ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

Домброван Н. В. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЧЕРГОВИХ ЧАСТИН ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ

Жерж Н. А., Халамай А. К. ПРОФІЛАКТИКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ

Кузембаєв О. С. «ДЕРАДЯНІЗАЦІЯ» КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ: АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ

Митич С. П. ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИГОТОВЛЕННЯ Й ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Рень Ю. В. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАТЕНТНОЇ (ПРИХОВАНОЇ) ЗЛОЧИННОСТІ

Топчій В. В. СУЧАСНИЙ СТАН ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Фастовець C. П., Юрченко А. М. ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У ПРАВООХОРОННІЙ ТА ПРИВАТНІЙ ДЕТЕКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ЗАСТОСУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Головицький В. В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ І ВИДОВИЙ ЗМІСТ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

Дєхтярьов О. В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВИ

Кравцова М. О. ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Белякова І. Ю. ДЕРЖАВНО-РЕЛІГІЙНІ ПОГЛЯДИ НА ШЛЮБ У БОЛГАРІЇ ТА УКРАЇНІ

Гуйван П. Д. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРИНЦИП ПОВАГИ ДО ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ОСОБИ

Дудченко В. В. СТАНОВЛЕННЯ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

Маковій В. П., Симонова Г. М. ПРОБЛЕМИ ПІРАТСТВА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Ольховик Л. А., Павленко В. С. КРУЇЗ ЯК ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Таран Л. В. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Тарасенко Л. Б. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ДИТИНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Терзі О. О. НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Бояринцева М. А. ІНСТАНЦІЙНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД

Губанов О. О. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ЯК ОСНОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Кузніченко С. О., Меркулова В. О. ЗАХИСТ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ: СТАН ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ

Кукшинова О. О., Семчук В. Ю. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КАПІТАНА СУДНА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ НА СУДНІ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ДАЛЕКОМУ ПЛАВАННІ

Топчій В. В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ,СКОЄНИХ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ

Торбас О. О., Касьянова В. А. ОБСТАВИНИ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ СЛІДЧИМИ СУДДЯМИ ПІД ЧАС ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Картамишева О. Е. РЕФОРМА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Ахмедова Ельміра ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, BREXIT ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ НАПРЯМ СУЧАСНОЇ ТУРЕЧЧИНИ

Єрмаков Р. В. ПОЧАТКИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОДЕСІ НАПРИКІНЦІ XVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ ТА ДОСВІД МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА

Сорока І. О. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВ ЩОДО НЕВИДАЧІ СТОСОВНО ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ

Цвєткова Ю. В. ЗАКОНОДАВЧА ТЕХНІКА ТА ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ АКТА АУГСБУРЗЬКОГО РАЙХСТАГУ 1555 РОКУ: ДОСВІД ПОПЕРЕДНІХ ІМПЕРСЬКИХ АКТІВ ТА НОВІ ДОСЯГНЕННЯ