Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Корнієнко М. В. КОНЦЕПТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ У НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ

Tănase Oleg ENSHRINING LEGAL COERCION AS A PREROGATIVE OF THE RULE OF LAW

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бондаренко Є. В. ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТЕРОРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Братель С. Г., Ісмайлов К. Ю. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вітровчак В. Г., Кушнір Я. О. ДО ПИТАННЯ ОПЕРАТИВНО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ НА ПРИКЛАДІ БОЙОВОГО ДОСВІДУ 26 ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ

Воронцов А. В., Кулик Л. М. ЗАВІДОМО НЕЗАКОННІ ЗАТРИМАННЯ, ПРИВІД, ДОМАШНІЙ АРЕШТ АБО ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ: АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Гритенко О. А. ПОРУШЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ: АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ТЕНДЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Гулям Умід Хазратович ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ОБОВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВ З ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ (НА ПРИКЛАДІ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ КРИМІНАЛЬНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ)

Деревянкін С. Л., Ізбаш К. С. ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ ТА ЗЛОВЖИВАННЮ НИМИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Дубовик Т. С. ЩОДО ПИТАННЯ ОТРИМАННЯ ЗГОДИ РОДИЧІВ ПОМЕРЛОЇ ОСОБИ НА ОГЛЯД ТРУПА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ЕКСГУМАЦІЄЮ

Орловська Н. А. ПРОБЛЕМИ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В КОНТЕКСТІ ПЕНАЛІЗАЦІЇ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОСОБНИЦТВА ДЕРЖАВІ-АГРЕСОРУ

Середницька І. А. СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕКОНАННЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ

Спільник С. І. ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ВБИВСТВА ЧЕРЕЗ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ

Томма Р. П., Ніколаєнко Р. А. ОПЕРАТИВНІ ПІДРОЗДІЛИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ОБІГУ СИЛЬНОДІЮЧИХ ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, ІНШИХ СИЛЬНОДІЮЧИХ РЕЧОВИН

Цехан Д. М., Падалка Л. О. СТРУКТУРА АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Андрієнко І. С., Мирза С. С., Церковна О. В. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «ВИКЛЮЧЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» ТА «ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»

Донцов Д. Ю. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Меркулова В. О. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДІНКОЮ ЖІНОК, ЩО МАЮТЬ МАЛОЛІТНІХ ДІТЕЙ ТА ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ: ПРОБЛЕМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Афонін Д. С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ МАЛИМИ, СПОРТИВНИМИ СУДНАМИ Й ВОДНИМИ МОТОЦИКЛАМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ДОКУМЕНТУВАННЯ

Вдовиченко О. М. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Дубенко О. М. ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Дулгер В. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗБРОЇ В УМОВАХ ДІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

Коропатов О. М., Залєвська І. І. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Крикун В. В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАТРИМАНИХ ОСІБ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Мердова О. М. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Міщук І. В. ОСОБЛИВОСТІ КАРАНТИНУ ЯК ЗАСОБУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕАГУВАННЯ НА ПАНДЕМІЮ

Позігун І. О. ДОСВІД УКРАЇНИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ПРАВОВОГО ПОЛЯ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА МЕЖІ ДЕРЖАВИ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Ракович М. М. МЕХАНІЗМ НЕЗАКОННИХ ЗАВОЛОДІНЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ТА ЇХ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Куліуш В. М. У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯМ КІБЕРПРОСТОРУ

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Кудінов С. С. АНТИТЕРОРИСТИЧНА ОСВІТА НАСЕЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ

Сковронська І. Ю. ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ЯК СКЛАДНИК МІЖКУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ ПРАВНИКІВ

Швець Д. В., Кісіль З. Р. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОФЕСІЙНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Сокуренко В. В. «КАТИНСЬКИЙ РОЗСТРІЛ» ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЄННОЇ КРИМІНОЛОГІЇ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Домброван Н. В., Фелонюк Ю. В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕГЛАСНОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Нікітін А. А. НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ/ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

Пенькова Н. Є. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

Цехан Д. М. СИСТЕМА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПОШУКОВОЇ РОБОТИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Чернов О. В. ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ УБИВСТВ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ, ВЧИНЕНИХ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОНАННЯМ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Щурат Т. Г. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЕТНІЧНІЙ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Ярмакі Х. П., Ярмакі В. Х. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ПОЛІЦІЇ В БАВАРІЇ