Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Книшов В. П. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Корнієнко М. В., Сухарєва А. О. ДОТРИМАННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: РОЛЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ

Король К. М. ПРАВОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Кривенко Ю. В. ПРАВО НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19

Сичевський В. В. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА» У КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Скриль С. А. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ПРИНЦИП ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ В ДЕРЖАВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Галай А., Головацький О. ВИХІДНІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ТАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

Капуляк В. П. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ СУБ’ЄКТАМИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ У РОБОТІ З НЕПОВНОЛІТНІМИ

Конопельський В. Я. ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗОВАННОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ ЗАПОБІГАННЯ

Користін О. Є., Демедюк С. В., Панченко Є. В., Користін О. О. НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ АНАЛІЗУ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ ЄВРОПОЛУ ІОСТА

Кудінов C. С., Шехавцов Р. М. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Лісніченко Д. В., Мудрецька Г. В. СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННИХ ЗАВОЛОДІНЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Карбовський Д. О. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ/АКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВООХОРОНЦЯМИ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ)

Кейдалюк В. О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ ПРАВООХОРОННОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Меленко О. С. СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Меркулова В. О. ФУНКЦІЇ АДВОКАТУРИ ТА ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

Солопова І. В., Соколецька К. М. БЕЗПЕКА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Кобко Р. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Середницька І. А., Церковна О. В. ПІДСТАВИ Й ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН, ЇХ ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Боровик А. В., Трифонов О. І. ЗВІЛЬНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СКОРОЧЕННЯМ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ АБО ШТАТУ ЧИ РЕОРГАНІЗАЦІЄЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Левицький О. О. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ З ЕПІДЕМІЯМИ ТА ЕПІЗООТІЯМИ

Леусенко І. В. МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ТА ЗАСМІЧЕННЯ МОРСЬКОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Аносєнков А. А., Мукоіда Р. В. ВПРОВАДЖЕННЯ СКАНДИНАВСЬКОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ В АСПЕКТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Білих І. В. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ

Мавродієва М. В. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Павчук І. С. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Семенчук Н. О. СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Стратонов В. М., Рибалко В. О. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Сусак М. С. ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ, КРИТЕРІЇВ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Тімашов В. О., Гуржій Т. О., Пустовіт Ю. Ю. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Боксгорн А. В., Волошанівська Т. В., Федоров І. В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Мудрецька Г. В. ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ УСТАНОВАМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Січкар О. В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗКРАДАНЬ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Хмелевська Н. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЗА УЧАСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Чернов О. В. ТАКТИКА, СТРАТЕГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ СВІДКІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, ВЧИНЕНИХ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВИКОНАННЯМ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Дружкова І. С. МОЖЛИВІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Брусакова О. В., Греченко В. А. ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 1950-Х РР. ТА ПРОТИДІЯ ЇЙ

Дем’янчук Т. Д. ТИПИ УСТАНОВ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ ЗА ВИПРАВНО-ТРУДОВИМ КОДЕКСОМ УСРР 1925 Р.

Магновський І. Й., Шевчук В. В., Березовенко Л. С. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПОРЯДКУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА: НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Матвєєва Л. Г., Тарасенко Л. Б. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ ВЧЕННЯ СТАНІСЛАВА ОРІХОВСЬКОГО В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ РЕНЕСАНСНОЇ ДОБИ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Братель С. Г. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Горб В. В., Янковий М. О. ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ КОНТРРОЗВІДКИ

Деревянкін С. Л., Бурангулов А. В. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК РІЗНОВИД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Катеринчук І. П. ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Коломієць Ю. М., Трояновський В. С. ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З НАЦІОНАЛЬНОЮ ГВАРДІЄЮ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Афанасенко С. І. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ БАР’ЄРІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Пасько О. М., Нікітенко Р. П. ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ СТРЕСУ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Швець Д. В., Кісіль З. Р. ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ СПІВРОБІТНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР