Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Ботнаренко І.А. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Юрченко М.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Юнін О.С. ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У ЗДІЙСНЕННІ РЕФОРМИ ОВС УКРАЇНИ

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Албул С.В., Холостенко А.В. КОРИСЛИВА ЗЛОЧИННІСТЬ: СУЧАСНІ КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Андрусенко С.В. БОРОТЬБА З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ – ПРОБЛЕМА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО МАСШТАБУ

Бабенко А.М. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТСЕОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ

Воронцов А.В. ЗАВІДОМО НЕЗАКОННІ ЗАТРИМАННЯ, ПРИВІД, ДОМАШНІЙ АРЕШТ АБО ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ: ДИСКУСІЯ ТРИВАЄ

Гринчишин О.О. ПРАВО БІОЕТИКИ ЯК ДОКТРИНА ЗАХИСТУ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ЛЮДИНИ

Меркулова В.О. РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ

Конопельський В.Я. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВУ ЗЛОЧИНУ

Саакян К.А. НАПРЯМИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Чекмарьова І.М. СПЕЦИФІКА МЕТОДИКИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Янковий М.О. ДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

 

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Берназ П.В. ІННОВАЦІЇ – ОСНОВА КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Марченко М.В. СУТНІСТЬ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ЯК СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Панова Н.С. ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Саакян М.Б. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В ЗОНАХ ПРОВЕДЕННЯ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЙ МІЖНАРОДНИМИ ВІЙСЬКОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ

Цільмак О.М. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕДІАТОРА В ГАЛУЗІ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

Чумак В.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН У ПОЛІЦІЇ ЛАТВІЇ

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Кісель В.Й. ЕВОЛЮЦІЯ СУТНОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ

Білоцерковець Н.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ СУБ’ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Церковна О.В. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ”

Черевко С.П. ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗАВДАНОЇ ЗЛОЧИНОМ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

 

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Андрієнко І.C. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ: ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

 

ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Берлач А.І. СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

Байрактар В.Д. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ КОМІСІЙ ЯК ОРГАНІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Гресь Т.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Жила С.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ

Кубаєнко А.В. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ

Пишна А.Г. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ВІДНОСНО ОСІБ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОНАННЯМ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Присяжнюк А. В. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

Романюк І.П. ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Цуканова Г.В. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ярмакі Х.П. ДОКАЗИ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЇХ ОЦІНКА

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Грекова І.В. ДО ПИТАННЯ ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ВІДНОСНО НИХ ПОЛІГРАФА

Корнієнко М.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАДІЖОК АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Назаренко Д.В. ПРОБЛЕМА НАДАННЯ СВІДЧЕНЬ ОСОБАМИ, ЯКІ ПРОВОДИЛИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСОБОЮ, РІЧЧЮ АБО МІСЦЕМ

Несвітайло І.І. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АБО МОДЕЛЬ ВЧИНЕННЯ ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Павлютін Ю.М. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Стріжук В.В. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Тарасенко В.Є. ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОСІБ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Щурат Т.Г. СПІВВІДНОШЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ НЕГЛАСНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Афанасенко С.І. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК ФЕНОМЕНА ШАХРАЙСТВА

Громовенко К.В. КОМПЕТЕНЦІЯ ЄС У СФЕРІ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Будзинський М.П. ГЕНЕЗА ПРАВОВИХ ОСНОВ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВС (ПОЛІЦІЇ)

Россіхін В.В. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ВИПРАВНО-ТРУДОВИХ УСТАНОВ У 1970–1982 РР.

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Свиридюк Н.П. ЩОДО ПИТАНЬ БЕЗПЕКОЗНАВЧОГО КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

 

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Грохольський В.Л. КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Пастернак І.М. СЛУЖБОВО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ

Теслюк І.О. ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ, ЩО ДЕТЕРМІНУЮТЬ КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ В СЛІДЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Тіщенко Є.І. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ОДЕРЖАННЯМ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

Чухраєва Г.В. СТРЕСИ ТА ДИСТРЕСИ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Крижановська О.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Курбанов Я.Л. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ І ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА”

 

РЕЦЕНЗІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ВІДКРИТТЯ В ОДЕСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 41.884.04

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ”