Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Cкриль С. А. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ «ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ»

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бобчинський П. М., Конопельський В. Я. ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ЖИТЛА У КРИМІНАЛЬНИХ КОДЕКСАХ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Бурангулов В. А. СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Калюжний О. М. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ПОСІВУ І ВИРОЩУВАННЮ НАРКОТИКОВМІСНИХ РОСЛИН

Козак В. Я. КРИМІНАЛЬНА ЗАБОРОНА ОРГАНІЗАЦІЇ АБО УТРИМАННЯ МІСЦЬ ДЛЯ НЕЗАКОННОГО ВЖИВАННЯ, ВИРОБНИЦТВА ЧИ ВИГОТОВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ: ДОСВІД КРАЇН БЛИЖНЬОГО ЗАРУБІЖЖЯ

Матвієнко О. В. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАДІЖОК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАПОБІГАННЯ КОРИСЛИВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Орловська Н. А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ, ПОВ`ЯЗАНІ ЗІ ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТОМ (МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР)

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Дришлюк В. І., Кострицький І. Л. ОПТИМІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Мирза С. С., Горбаньов І. М. МЕДІАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Мирось К. В. ВІДМІННОСТІ ІНСТАНЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ВІД ОСПОРЮВАННЯ РІШЕННЯ ІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ ПО ГОСПОДАРСЬКОМУ СПОРУ

Пащенко О. М. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВАХ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Риженко І. М. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Смілянець Т. Л. ОСОБЛИВОСТІ АУТОАГРЕСІЇ ПІДЛІТКІВ-ДЕВІАНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Братель С. Г. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Пташенко С. І., Ізбаш К. С. СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ

Форсюк М. Ю. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

Цвігун Д. П. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Беніцький А. С. ЗАПОБІГАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗБІЙНИЦЬКИХ ЗАГОНІВ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ У XVIII СТОЛІТТІ

Гурін О. Ю. ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВАХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Кудінов С. С. ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ – СУЧАСНИЙ ВИМІР ДЛЯ УКРАЇНИ

Греченко В. А., Сокуренко В. В. ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ТА ПРОТИДІЇ ВОЄННО-КОНТЕКСТУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УРСР У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ