Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Калаянов Д.П. ПРАВОВА ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Конєв О.Ю., Ніколаєв О.Т. ПРОТИДІЯ МІЖНАРОДНОМУ ТЕРОРИЗМУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Сягровець В.А. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В ЄВРОПІ: АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ

Корнієнко М.В. ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ

Цехан Д.М. ПРЕДМЕТ ОКРЕМОЇ ТЕОРІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Семелюк Д.М. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ

 

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Меркулова В.О. ОТРУЙНІ, СИЛЬНОДІЮЧІ РЕЧОВИНИ, ОТРУЙНІ, СИЛЬНОДІЮЧІ ТА ФАЛЬСИФІКОВАНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ЯК ПРЕДМЕТ СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Маковій В.П. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЧАСУ У СУЧАСНОМУ ПРАВІ

Берназ П.В. ПОНЯТТЯ “КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНУ”

Махатадзе К.Г. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ЗЛОЧИНИ У ВИДІ ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ

Хімченко С.А. ДО ПИТАННЯ ЕТИЧНИХ, ПРАВОВИХ ТА МЕДИЧНИХ АСПЕКТІВ ЕВТАНАЗІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Черкасов С.В. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОКАРАННЯ: ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА, КЛАСИФІКАЦІЯ

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Юнін О.С. НАДАННЯ ДОПОМОГИ ДІЄЗДАТНІЙ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ ПОМІЧНИКОМ ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Кісель В.Й., Мамедов Р.Ю. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ПРАВОЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Нагорна А.О. ЗДІЙСНЕННЯ ОХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ПОСАДОВОЮ ОСОБОЮ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИ ПОСВІДЧЕННІ ЗАПОВІТУ

Хорами Ния Анвар Бахман ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВОВОГО СТАТУСА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН

 

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Рибнікова Е.Ю. ПОНЯТТЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Мельникович Б.А. ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВИПАДКУ ЗАВДАННЯ ШКОДИ МОРСЬКОМУ БІОЛОГІЧНОМУ РІЗНОМАНІТТЮ

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Дручек О.М. ЮВЕНАЛЬНА ПРЕВЕНЦІЯ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Тарасенко Р.В. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Холостенко А.В. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ НЕЗАКОННОМУ ЗАВОЛОДІННІ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

Загородній І.В. КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НАНЕСЕННЯМ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

Прокоп М.Р. ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ НЕЗАКОННОГО ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Славинська М.А. ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Сокол Р.С. ВИКОРИСТАННЯ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ІДЕНТИФІКОВАНИХ (ПОМІЧЕНИХ) ЗАСОБІВ ПРИ ДОКУМЕНТУВАННІ НЕЗАКОННОГО ЗБУТУ ТОВАРІВ, ПРЕДМЕТІВ І РЕЧОВИН, ЗАБОРОНЕНИХ ДО ОБІГУ

Мельнікова О.О. ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

Ігнатюк О.В. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ

Теслюк І.О. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДУ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

Хаматов Д.О. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ СУДОВОМУ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Бєжанова А.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

Меркулова Ю.В. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ

Касько В.М. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ РЕЦИДИВІСТАМИ

Бурангулов А.В. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Чіпко Н.В. ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ТА ОБСТАНОВКИ ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ОБІГУ АВТОТРАНСПОРТУ

Сірко В.С. АНАЛІЗ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Поліщук О.В. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАПІВ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Луріс В.Г. КРИМІНАЛІЗАЦІЯ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ В УКРАЇНІ

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Цільмак О. М. ЗМІСТ СКЛАДОВИХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛІДЧОГО ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Оверченко Д.Г. СКЛАДОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ГРУПИ КОМУНІКАЦІЇ У ГАЛУЗІ ПЕРЕГОВОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чухраєва Г.В. ПРО ДЕЯКІ ЗМІНИ ПСИХОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ ТА СЛІДЧИХ МВС ПРОТЯГОМ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Афанасьєва К.М. ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ВІД ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Коперсак Д.В. ГЕНЕЗИС ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО (ЗАОЧНОГО) РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Ахмедова Е.Р. КОНСТИТУЦІЙНИЙ РЕФЕРЕНДУМ У ТУРЕЧЧИНІ 2017 РОКУ: ВПЛИВ НА ЄВРОПЕЙСЬКЕ МАЙБУТНЄ КРАЇНИ

Терещенко Ю.В. ОРГАНІЗАЦІЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ КОНТРРОЗВІДКИ “СМЕРШ” НКВС УРСР У 1943–1945 РР.