Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Магновський І.Й. ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ОБЛАСНОГО ПОДІЛУ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

Надибська О.Я., Афанасьєва К.М. ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ В ТЕОРІЇ ЛІБЕРАЛІЗМУ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Мошак О.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

Мельник Н.В. ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАРОДУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Капленко Т.В., Кулик Л.М. ПРОБАЦІЯ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Катеринчук І.П. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПРОТИДІЯ ЯК СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Меркулова В.О. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ: ВІДПОВІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРИНЦИПАМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Конопельский В.Я. ПРАВО ОСУЖДЕННЫХ НА ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УКРАИНЫ

Албул С.В. МЕТОДОЛОГІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ РОЗВІДКИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС

Бабенко А.М. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Домніцак Р.В. НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ

Захаров В.П., Зачек О.І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Плужнік О.І. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Бочковий О.В. МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОЗВІДКИ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА

Мишко В.В. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА У КРИМІНАЛЬНІЙ РОЗВІДЦІ

Свиридюк Н.П. ПРОТИДІЯ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ У ЗАРУБІЖНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Калімбет І. Л. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ПІДОЗРЮВАНИХ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ

 

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Юрченко М.М., Мазуренко А.С. ОСОБЛИВОСТІ “НОВОГО КУРСУ” Ф.Д. РУЗВЕЛЬТА: ПОЛІТИКА ВИХОДУ ІЗ КРИЗИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЇЇ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Ведмідський О.В. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННИЙ ОБІГ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ В НІМЕЧЧИНІ

Гритенко О.А., Ульянова Т.О. КЛАСИФІКАЦІЯ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАСЛІДКІВ:ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ

Ахмедова Е.Р. CASUS BELLI В ЕГЕЙСЬКОМУ МОРІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ПРИМИРЕННЯ

Ковальова О.М. ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

Лисейцева В.Г. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Берендєєва А.І. ПРАВОВА ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Кузніченко О.В., Свиріпа І.В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОХОДЖЕННЯ РЕФОРМИ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Андрієнко І.С. ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА НА ДЕРЖАВНУ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ У КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Журавель А.В., Буяджи Ю.А. ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТОРАМИ

Матієнко Т.В. КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Мирза С.С., Качалко К.П. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУЧИТЕЛЯ

Ісмайлов К.Ю. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ РОЗВІДКИ З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБИРАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Ярмакі Х.П. БІОМЕТРИЧНІ ПАСПОРТА: ЗАХИСТ ЧИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН?

Kuznichenko S.A. ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT IN THE CONTENT OF THE EMERGENCY LEGAL REGIMES

Мукоіда Р.В., Аносєнков А.А. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДІЙСНОСТІ ДОГОВОРІВ У ВИПАДКУ ВСТАНОВЛЕННЯ ФІКТИВНОСТІ КОНТРАГЕНТІВ АБО ВЕДЕННЯ НИМИ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Бахчеван Є.Ф. СУТНІСТЬ ТА ВИМОГИ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ГОТОВНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ДО ДІЙ В ОСОБЛИВИХ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Беньковський С.Ю. ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ КОМІСІЙ

Заїка М.М. ІНСТИТУТ ПРИМИРЕННЯ СТОРІН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Ташматов В.А. ЗУПИНЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПОЛІЦІЄЮ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ПРЕВЕНТИВНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Бірюков Д.В. ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОТЕНЦІАЛУ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Калугін В.Ю. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Корякін Р.В., Яковенко М.О. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ НА ОБ’ЄКТАХ НЕРУХОМОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Курбанов Я.Л. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ І ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА”

Малий В.М. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ

Меркулова Ю.В. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ

Іскендеров Е.Ф. НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ УКРАЇНИ, ЩО НАДІЛЕНИЙ СЛІДЧИМИ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИМИ ФУНКЦІЯМИ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Полянська В.С. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ

Жувака С.А. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

 

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Цільмак О.М. ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ ФОРМ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ КОРПУСУ ОПЕРАТИВНО-РАПТОВОЇ ДІЇ ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ МОРАЛЬНО-ПСИХІЧНОГО СТАНУ

Жарова О.П. ПРАВА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Пасько О.М. НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ ДО ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Саакян К.А. ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ: ФОРМИ ТА ЇЇ ЗАСАДИ

Буржинський В.А., Кіріленко Ф.О. ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ДЕТЕРМІНАЦІЯ

Єліферов О.Б., Єліферов Д.О. ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОНЯТТЬ «ПЕРЕДАЧІ (ПРОГРАМИ) ОРГАНІЗАЦІЙ МОВЛЕННЯ»

Терещенко Ю.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НКВС НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗВІЛЬНЕНІЙ ВІД ОКУПАЦІЇ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Бааджи Н.А. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ

 

РЕЦЕНЗІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОНОГРАФІЇ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО ВОДЬКА МИКОЛИ ПЕТРОВИЧА – “ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УКРАЇНІ (ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИЙ АСПЕКТ)

РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК “ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ АЛБУЛ С.В., АНДРУСЕНКО С.В., МУКОІДА Р.В. НОЗДІН Д.О.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ “РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ” КАРАБІН Т.О.