Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Грохольський В.Л. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Катеринчук І.П. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Албул С.В. ДОСВІД КРАЇН БАЛТІЇ У СТАНОВЛЕННІ КРИМІНАЛЬНОЇ РОЗВІДКИ (НА ПРИКЛАДІ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)

Бабенко А.М., Бібік І.С. НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ СІМ’Ї ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ВЧИНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Головацький О.О. БІОТЕРОРИЗМ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ТАКТИКА ПРОТИДІЇ

Захаров В.П., Захарова О.В. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В ХХІ СТОЛІТТІ ТА ДЕЯКІ ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Гритенко О.А. КЛАСИФІКАЦІЯ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАСЛІДКІВ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ

Жила С.Ю. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ): ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Конопельський В.Я. ПОНЯТТЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ

Магновський І.Й. ПРАВОВА НОРМАТИВНІСТЬ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Мельнікова О.О. ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ФОРМА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Небеська М.С. СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ ПРАВОЗАСТОСОВЧОГО ПРОЦЕСУ

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Сітко А.І. ГРОШОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, МИТНИХ ТА ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ ЩОДО РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СУМ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

 

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Байрактар В.Д. ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ КОМІСІЙ

Виноградов А.К. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї В УКРАЇНІ

Геращенко О.С. ДЕЯКІ ТАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Голоядова Т. О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНИ

Матієнко Т. В. РОЛЬ КЕРІВНИКА В ПРОФІЛАКТИЦІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СЕРЕД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Медведенко Н.В. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Присяжнюк А. В. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

Ситніченко О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ СПОРИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Трояновський В.С. ОСОБИСТА БЕЗПЕКА ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Ярмакі В.Х. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ГАРАНТІЙ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ У АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Бурангулов А.В. ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Водько Н.П. О СОДЕРЖАНИИ ТЕРМИНА «КРИМИНАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА»

Домніцак Р.В. ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ В СИСТЕМІ ЕЛЕМЕНТІВ OПЕРАТИВНO-РOЗШУКOВOЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ ВІДНОСНО ІНОЗЕМЦІВ

Ісмайлов К.Ю. КРИМІНАЛЬНА РОЗВІДКА З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБИРАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ноздрін Д.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ДЕТЕКЦІЇ ПОЛІГРАФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ

Пасько О.М. ГОТОВНІСТЬ СЛІДЧОГО ДО ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ТА ОГЛЯДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВМІНЬ

Поляков Є.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ РОЗВІДКИ

Саакян М.Б. ПРОВОКАЦІЯ У РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Сергєєва Д.І. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ДОКАЗУВАННІ: ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ ЧИННОГО КПК УКРАЇНИ

Ташматов В.А. ПРОНИКНЕННЯ ДО ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ ЯК ПРЕВЕНТИВНИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ЗАХІД

Тетерятник Г.К. УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ РОЗВІДКИ У ПРОВЕДЕННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Хитра А.Я., Ратнова А.В. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Афанасенко С.І. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОШКОДЖЕННЯ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Бурый В.Е., Ермаков В.В. СТРУКТУРА СВЕТСКИХ И ЦЕРКОВНЫХ НАКАЗАНИЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Козаченко Д.Д. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ: ВІД НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Тарасенко Л.Б. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ В ПЕРЕХІДНІ ПЕРІОДИ (НА ПРИКЛАДІ ВІДРОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В РОКИ НЕПУ)

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Проданець Н.М. СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТАКТИКИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ НЕПРАВДИВИХ ПОКАЗАНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

Цільмак О.М. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІШУЧОСТІ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВОЇ ЯКОСТІ ОПЕРУПОВНОВАЖЕНОГО

Бааджи Н.А. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Домніцак В.В., Пашаєв А.З.о. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ПОНЯТТЯ

Шелехов А.О., Тацієнко В.В. ЩОДО КОНЦЕПЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ (ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ) РОЗВІДКИ В УКРАЇНІ

Вакуленко О.Ф. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ