Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Квасневська Н.Д. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОУСТРОЮ В УКРАЇНІ

Ковальова О.В. ҐЕНДЕРНЕ КВОТУВАННЯ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

Кубаєнко А.В. КОМПЛЕКСНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Кузніченко О.В., Свиріпа І.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Мошак О.В., Свірін М.Г. ДЕПОЛІТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО УНОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ярмакі В.Х. ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ЯК ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бабенко А.М. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИМУШУВАННЯ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК

Меркулова В.О., Марченко А. А. ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Саакян М.Б. ЧИ Є ДОЦІЛЬНИМ УВЕДЕННЯ ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ В КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН?

Глущенко І.В. ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Горбаньов І.М. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ ОСНОВ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Гуртовенко О.Л. НЕЗВИЧАЙНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯМ В УКРАЇНІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Малиновська О.Д. ПРОБЛЕМА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАПОДІЯННЯ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Резніченко Г.С. СТАТЬ ЗАСУДЖЕНОЇ ОСОБИ ЯК ПІДСТАВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Смоков С.М., Гейко К.Г. ВЗАЄМОДІЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ

 

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Афанасенко С.І., Стойков І.М. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВІДНОСИНИ В ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

Берендєєва А.І. ІСТОРИЧНА ҐЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЙ ПРАВОРОЗУМІННЯ

Допілка В.О., Загороднюк С.О. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ НОРМИ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАСИЛЬНИЦЬКІ ПОСЯГАННЯ НА БЕЗПЕКУ МОРСЬКОГО СУДНОПЛАВСТВА

Лазаренко М.М. ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

Московченко Д.О. СУТНІСТЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

Смірнова О.М. СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕРМІНІВ “ПОЛІЦІЯ” ТА “ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ”

Феделеш М.М. ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ “РЕЄСТРАЦІЯ”

Шаповалова І.О. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТЕОРІЇ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Дрішлюк В.І. РЕФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Даниленко С.К. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ДЕТЕКТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Мирза С.С. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ

Примаченко І.Ф. ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Середницька І.А. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Церковна О.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИПАДКУ ТА НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ЯК ПІДСТАВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Герман О.С. ЩОДО ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

 

ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Гоштинар С.Л. ДО ПИТАННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ПРИРОДУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

Сіряченко І.І. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНИХ КРИТЕРІЇВ РОЗМЕЖУВАННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Ярмакі Х.П. ЗАКОННІСТЬ У ЗАСТОСУВАННІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Аносєнков А.А. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАННЯ В УКРАЇНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРОРИСТИЧНОЮ

Байрактарь В.Д. АНАЛІЗ КОЛЕГІАЛЬНОЇ ПРИРОДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ КОМІСІЙ ПРИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТАХ МІСЦЕВИХ РАД ЯК ОРГАНІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Баранов С.О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ

Демедюк С.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Жила С.Ю. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Ізбаш К.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКОРДОННИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Кукшинова О.О. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ

Курбанов Я.Л. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДІЇ НОРМ ПРАВА ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

Присяжнюк А.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

Пшенична А.В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ

Ткаленко О.М. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї ЩОДО ДІТЕЙ

Томіна В.Ю. НОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Берназ П.В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Десятник А.А. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Назаренко Д.В. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Несвітайло І.І. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ ОСОБИ ПОТЕРПІЛОГО В РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Павлютін Ю.М. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ОБСТАВИН ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Подобний О.О. ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ПОШУКУ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА В ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Садчікова К.А. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Цільмак О.М., Журжа Ю.І. ФОРМИ МАНІПУЛЯЦІЇ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Нагорнюк-Данилюк О.О. ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ СПЕЦІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ТАРАСЕНКО Л.Б. ПРОТИПРАВНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СЕЛЯНСТВОМ ДОНБАСУ В 20-І РОКИ ХХ СТ.

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Громовенко К.В. ВНУТРІШНІЙ РИНОК ЄС ЯК ФУНДАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

 

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Калаянова О.Д. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАВДАНЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПОЧЕРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Конєв О.Ю. ТЕХНІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ПОСТРІЛУ

Меркулова Ю.В. ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ПОСЕРЕДНИКОМ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОНФЛІКТІ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ТА ПОТРЕБ ПОТЕРПІЛОГО

Плужнік О.І. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КУРСАНТІВ ОДУВС НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ В ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Собко Г.М. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА

Ульянов О.І., Квітка Л.А., Янковий М.О.,Попов А.Ю., Тюрін О.В. ОПТИЧНІ ФАЗОЧУТЛИВІ МЕТОДИ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В КРИМІНАЛІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ

Цільмак О.М. ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР СУДДІВ ЗА КРИТЕРІЄМ – ВОЛЬОВІ ЯКОСТІ

Домніцак Р.В. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Домніцак В.В., Пашаєв А.З.о. ПОРІВНЯЛЬНОм¦_Ђ-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПИТАННЯХ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 

РЕЦЕНЗІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЯ

Тарасенко В.Є. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О.І. ХАРАБЕРЮША “ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДІ В УКРАЇНІ: ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИЙ АСПЕКТ”